Διοικητικό συμβούλιο

Αλεξάνδρα Καρούσου
Πρόεδρος

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
[Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη].
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Αντιπρόεδρος

Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Παν/μιο Δυτικής Αττικής. [Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στην εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον].
Ευθυμία Πεντέρη
Γενική Γραμματέας

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. [Κοινωνική Παιδαγωγική και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση].
Μετάβαση στο περιεχόμενο