Εγγραφή μελών

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών,
να αποκτήσετε προνόμια μέλους και να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας.

Ερευνητής (έκτακτο μέλος )

Προϋποθέσεις: Ολοκλήρωση Διδακτορικών Σπουδών στην Ψυχολογία, Ψυχομετρία, Data Science ή σε άλλες κοινωνικές επιστήμες σε θέμα συναφές με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Πλεονεκτήματα: Οι ερευνητές / έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των πόρων της εταιρείας* για την ανάπτυξη, τη στάθμιση και την προώθηση/διάχυση ψυχομετρικών εργαλείων ή για την εκπόνηση ερευνών σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας. Συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και σεμινάρια καθώς και στις δράσεις που οργανώνει η εταιρεία για τα μέλη της.
Εγγραφή:  0 ευρώ.  Ετήσια συνδρομή: 80 ευρώ

Φοιτητής (έκτακτο μέλος )

Προϋποθέσεις: Υποψήφιος/α διδάκτορας, μεταπτυχιακός/ή ή προπτυχιακός/η φοιτητής/τρια στην Ψυχολογία, Ψυχομετρία, Data Science ή σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, με ενδιαφέρον για την ψυχομετρική αξιολόγηση ή/και εκπόνηση σχετικής διδακτορικής, διπλωματικής ή πτυχιακής εργασία στο πλαίσιο των σπουδών.
Πλεονεκτήματα: Οι φοιτητές/έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των πόρων της εταιρείας* για την εκπόνιση της εργασίας τους. Επίσης, παρακολουθούν τις επιμορφώσεις, τα σεμινάρια καθώς και άλλες δράσεις που οργανώνει η εταιρεία για τα μέλη της.  
Εγγραφή:  0 ευρώ.  Ετήσια συνδρομή: 60 ευρώ

Εταίρος

Προϋποθέσεις: Μπορείτε να γίνετε εταίρος / τακτικό μέλος της Εταιρείας Ψυχομετρικών Μελετών αν (1) έχετε ολοκληρώσει διδακτορικές σπουδές στην Ψυχολογία, Ψυχομετρία, Data Science ή σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, και (2) διαθέτετε επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που αφορά στην ανάπτυξη ψυχομετρικών μεθόδων ή/και εργαλείων.
Πλεονεκτήματα: Οι εταίροι συμμετέχουν με ψήφο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση της ταυτότητας και των δράσεων της εταιρείας. Όπως όλα τα μέλη, έχουν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των πόρων της εταιρείας* για την ανάπτυξη, τη στάθμιση και την προώθηση/διάχυση ψυχομετρικών εργαλείων ή για την εκπόνηση ερευνών σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας. Συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και σεμινάρια καθώς και σε όλες τις δράσεις που οργανώνει η εταιρεία για τα μέλη της.
Εγγραφή:  500 ευρώ.  Ετήσια συνδρομή: 80 ευρώ

_________________

* Χρήση των online υποδομών, όπως προηγμένο λογισμικό για online δυναμικά ερωτηματολόγια (LimeSurvey) και online πειράματα (JATOS – OpenSesame, jsPsych, lab.js) σε ασφαλή πλατφόρμα που πληροί τις προδιαγραφές GDPR, οδηγίες χρήσης των παραπάνω εργαλείων, κανάλι διάχυσης ερευνών για πρόσκληση συμμετεχόντων, κ.ά.

Αίτηση εγγραφής μέλους

Για την εγγραφή σας στην Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών ως τακτικό ή έκτακτο μέλος, παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psychometric.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο