Βίντεο

ΤΕΑ: Ανάπτυξη του λεξιλογίου από τους 6 έως τους 36 μήνες
(κατηγορίες λέξεων)

Γραφική αναπαράσταση της ανάπτυξης των σημασιολογικών κατηγοριών από τις οποίες απαρτίζεται το λεξιλόγιο των μικρών παιδιών, από τους 6 μέχρι και τους 36 μήνες. Τα δεδομένα προέρχονται από το αντιπροσωπευτικό δείγμα στάθμισης του ‘Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης’ (ΤΕΑ): 2104 παιδιά από όλη την Ελλάδα, κατά μέσο όρο 70 παιδιά ανά μήνα ηλικίας (βλ. https://psychometric.gr/tea/)

ΤΕΑ: Eπικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη
από τους 6 έως τους 36 μήνες (6 υποκλίμακες)

Γραφική αναπαράσταση της ανάπτυξης έξι διαστάσεων της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης (μη λεκτική επικοινωνία -φωνητική και μη φωνητική, κατανόηση, εκφραστικό λεξιλόγιο, μορφολογία και σύνταξη), από τους 6 μέχρι και τους 36 μήνες. Τα δεδομένα προέρχονται από το αντιπροσωπευτικό δείγμα στάθμισης του ‘Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης’ (ΤΕΑ): 2104 παιδιά από όλη την Ελλάδα, κατά μέσο όρο 70 παιδιά ανά μήνα ηλικίας. (βλ. https://psychometric.gr/tea/)

Μετάβαση στο περιεχόμενο