Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΤΕΑ)

Έγκυρη εκτίμηση της επικοινωνιακής & γλωσσικής ανάπτυξης
παιδιών ηλικίας 6 έως 36 μηνών.

” Όσο νωρίτερα ανιχνεύεται μία αναπτυξιακή καθυστέρηση ή δυσκολία,
 τόσο ευκολότερο είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά “

Λίγα λόγια για το ΤΕΑ…

Το “Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης” (ΤΕΑ, Καρούσου & Πετρογιάννης, 2024είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την πρώιμη αξιολόγηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 6 έως 36 μηνών που μεγαλώνουν σε ελληνόφωνο οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ειδικά δομημένο εκτενές ερωτηματολόγιο, μέσω το οποίου συλλέγονται λεπτομερειακές πληροφορίες σχετικά με πολλές διαστάσεις της επικοινωνίας και της γλώσσας των μικρών παιδιών. 

Το ΤΕΑ συμπληρώνεται διαδικτυακά από τους κηδεμόνες των παιδιών. Χάρη στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Εταιρείας Ψυχομετρικών Μελετών που το εκδίδει, παρέχεται σε τιμή κόστους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών ή καθυστέρησης στην επικοινωνία και τη γλώσσα των παιδιών. 

Το ΤΕΑ περιλαμβάνει πέντε (5) υποκλίμακες που αξιολογούν την προλεκτική επικοινωνία, την κατανόηση της γλώσσας, το λεξιλόγιο και τη γραμματική (μορφολογία και σύνταξη). Ανάλογα με την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε παιδιού, παρουσιάζονται στους κηδεμόνες περιεκτικές λίστες με διάφορες επικοινωνιακές και γλωσσικές συμπεριφορές. Οι κηδεμόνες καλούνται απλά να αναγνωρίσουν και να σημειώσουν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί το παιδί τους. Αμέσως μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παράγεται μία λεπτομερειακή αναφορά σχετικά με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού σε κάθε μία από τις πτυχές της επικοινωνίας που εκτιμά το ΤΕΑ, καθώς και την κατάταξή του σε σχέση με το επίπεδο των συνομήλικων παιδιών με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ακολουθώντας τη μακρά παράδοση και εμπειρία αντίστοιχων εργαλείων που χρησιμοποιούνται εκτενώς τα τελευταία 20 χρόνια στο εξωτερικό, το ΤΕΑ αποτελεί το μόνο σχετικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί και σταθμιστεί ειδικά για την εκτίμηση της επικοινωνίας και της γλώσσας ελληνόφωνων παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Έτσι, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου μεγαλώνουν τα παιδιά στη χώρα μας.

Το ΤΕΑ είναι το αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας. Έχει σταθμιστεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2102 παιδιών από όλη την Ελλάδα, και έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν αναδείξει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του. Έχει φανεί ότι το ΤΕΑ αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον εντοπισμό των παιδιών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη γλώσσα και δυσκολίες στην επικοινωνία. Τα εξαιρετικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του ΤΕΑ έχουν παρουσιαστεί σε πολλά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε εθνικά και διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Τεχνικά στοιχεία

Μη λεκτική επικοινωνία (φωνητική και μη φωνητική), κατανόηση της γλώσσας, εκφραστικό λεξιλόγιο, μορφολογία & σύνταξη

Παιδιά ηλικίας 6 έως 36 μηνών

Ατομική, συμπληρώνεται διαδικτυακά από γονείς / κηδεμόνες. Μετά τη συμπλήρωση παρέχεται αυτόματη αναφορά.

20 έως 40 λεπτά (ανάλογα με την ηλικία των παιδιών)

Αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 2102 παιδιών. Εκατοστιαία κατάταξη (percentiles) των παιδιών ανά μήνα ηλικίας και ανά φύλο

Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής, αξιοπιστία ημίσεων τμημάτων, αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου, εγκυρότητα περιεχομένου, συγχρονική εγκυρότητα, εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής, επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα. (βλ. Τεχνικό Εγχειρίδιο και σχετικές δημοσιεύσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για επαγγελματίες της παιδικής ηλικίας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ΤΕΑ στο πλαίσιο ανιχνευτικών ή διαγνωστικών ελέγχων.

Πληροφορίες για γονείς μικρών παιδιών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την πορεία της επικοινωνιακής & γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού τους.

Πληροφορίες για ερευνητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ΤΕΑ για τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο κάποιας επιστημονικής έρευνας.

Είπαν για το ΤΕΑ...

"Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, μου δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσω το παιδί μου και να προσέξω όλα αυτά που κάνει και δεν ήξερα ότι είναι σημαντικά."
5/5
Μητέρα Ν.Κ. (8 μηνών)
"Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, πολύ ευχάριστη διαδικασία! Έμαθα τόσα πολλά για την επικοινωνία του γιου μου. "
5/5
Πατέρας Φ.Γ. (15 μηνών)
"To TEA έδειξε αυτό που υποψιαζόμασταν, αλλά συνέχεια αναβάλαμε να ψάξουμε περισσότερο. Κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο!"
5/5
Μητέρα Α.Λ. (22 μηνών)
"Εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των γονιών για μια τόσο άμεση εκτίμηση της επικοινωνιακής ανάπτυξης του/των παιδιού/ων τους. Συγχαρητήρια!!!"
5/5
Eκπαιδευτικός / Μητέρα Α. (28 μηνών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο